Karabük Organize Sanayi Bölgesi

Karabük OSB   

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) 1995 yılında Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Karabük’te kuruldu. Firmaların değişen pazar koşullarına uyum sağlaması vizyonu ile kurulan KARORSAN, kısa süre içerisinde büyük aşama kaydederek gıdadan plastiğe, demir- çelikten tekstile kadar birbirinden farklı iş kollarını bir araya getirmeyi başardı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesini oluşturan kurumların hisse oranları aşağıdaki şekildedir;

Karabük  İl  Özel  İdare                         % 30

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası         % 35

Karabük Belediye Başkanlığı                % 35

                                           Toplam       % 100

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı İle Birlikte Sanayii Ve Teknoloji Bakanlığının

 07.05.2021 Tarihinde Onaylanan Revizyon İmar Planına Göre Mevcut Durum

 

Toplam                                       : 339 Hektar alan
Toplam Sanayi Alanı                   : 175 Hektar
Sanayi Alan Dışı                         : 164 Hektar Yeşil alan, Spor alanı, Hizmet destek alanı, Yollar, Ağaçlandırma, Yeşil alanlar, Eğitim alanları, Trafo alanları olarak ayrılmıştır.
Tahsis Edilen Sanayi Alanı           : 158 Hektar
Boş Sanayi Alanı                          :   17 Hektar
Toplam Parsel Sayımız                :   53 Adet
Tahsis Edilen Parsel Sayısı          :   49 Parsel
Boş Parsel  Sayısı                        :     4 Adet
49 parsel firmalara tahsis edilmiş olup bu parseller üzerinde,
30 firma faaliyette ( 31 parselde )
11 firma proje aşamasındadır.
  7 firma inşaat halindedir.
 
1.796 kişinin istihdam edildiği KARORSAN’da, proje aşamasındaki yatırımlar tamamlandığında daha fazla kişi istihdam edilecektir.


Karabük Organize Sanayi Bölgesi , T.E.M Otoyoluna 80 km, başkent Ankara’ya 218, İstanbul’a ise 420 km mesafededir. KARORSAN yatırımcıları, Zonguldak, Bartın ve Karadeniz Ereğli limanlarından yararlanabilmekte, bu üç limana da kara ve demiryolu ile bağlanabilmektedir.