İmar Bilgileri

ÇEVRE YÖNETİM BİLGİLER

 -Organize Sanayi Bölgesi Belediye mücavir alan içerisinde yer almaktadır. Kendine ait Atik Su Arıtma Tesisi yoktur. Belediyenin Atık Su Arıtma Tesisini kullanmaktadır.

-Her Sanayi Kuruluşumuzun ÇED Raporu vardır. ÇED ile ilgili hizmet ve kontroller Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta verilmektedir. Bölge Müdürlüğümüzün bu konuda ayrı bir birimi ve çalışan personeli yoktur.