İmar Bilgileri

ÇEVRE YÖNETİM BİLGİLERİ

-Bölgemize Atık su Arıtma Tesisi yapılmasına dair karar alınarak, Fizibilite ve Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Dünya Bankası Kredisi ile yapılması planlanan 3.000 m3/gün kapasiteli kimyasal ve ileri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisine ait Fizibilite çalışmaları tamamlanarak Bakanlığımızdan uygunluğu alınmıştır.

Proses projelerimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylanmasına müteakip Yapım Uygulama Projeleri çalışmalarına devam edilebilecektir.

 

-Her Sanayi Kuruluşumuzun ÇED Raporu vardır. ÇED ile ilgili hizmet ve kontroller Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta verilmektedir. Bölge Müdürlüğümüzün bu konuda ayrı bir birimi ve çalışan personeli yoktur.