ELEKTRİK HİZMETLERİ

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Dağıtım Lisansını 05.06.2008 tarihinde ve 1632-7 sayılı T.C. ENERJİPİYASASI DÜZENLEME KURUMU kararı ile 49 yıllığına almış olup, Bölgemiz sınırlarında elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Lisans numarası ED-OSB/1632-7/1195’ dir.

Müdürlüğümüzün enerji noktasındaki temel görevi; Firmalarımızın üretim yapabilmeleri için gerekli olan elektrik enerjisini ucuz, güvenilir, kesintisiz, kaliteli ve verimli bir şekilde tedarik etmek ve dağıtımını yapmaktır. Ayrıca, ilgili mevzuatlar ve lisans yükümlülükleri kapsamında Bölgemiz elektrik altyapısının işletilmesi Arıza, bakım ve onarımı, Firmalarımıza ihtiyaçları doğrultusunda kapasite sağlanması, elektrik otomatik sayaç okuma sisteminin işletilmesi ve Firmalarımızın kullandığı elektrik enerjisinin satın alınması ve faturalandırılması, enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesi faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

OSB Elektrik ihtiyacını TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ ne bağlı KARABÜK OSB Trafo Merkezi’nden  karşılamaktadır.

TEİAŞ Trafo Merkezinde 1 adet 100 MVA, 1 adet 62,5 MVA gücünde trafo aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca 1 adet 62,5 KVA gücünde trafo TEİAŞ sistemine dahil edilmiş olup, BAŞKENT ENERJİSA tarafından kullanılmaktadır.

OSB' de bulunan firmaların 2022 yılı itibarı ile talep ettiği kurulu güç 166.140 KVA dır.

TEİAŞ ile Müdürlüğümüz arasında 58 MVA lık sistem kullanım anlaşması vardır.

OSB, son kaynak tedarik tarifesinde olup 2023 yılı için ikili anlaşma sağlanan SEPAŞ ENERJİ Perakende Satış şirketlerinden enerji temin etmektedir.

                                                     YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİMİZ:

·         2016 yılında toplam tüketim 108.080.785 kWH , 

·         2017 yılında toplam tüketim 116.699.573 kWH , 

·         2018 yılında toplam tüketim 125.927.953 kWH ,

·         2019 yılında toplam tüketim 134.302.567 kWH , 

·         2020 yılında toplam tüketim 150.002.319 kWH , 

·         2021 yılında toplam tüketim 195.685.420 kWH , 

 

OSB GENİŞLEME BÖLGESİ ile ilgili alt yapı elektrik projesi; Karabük OSB (Tevsii) YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi Projesi olarak Bölge Müdürlüğümüzce 04.08.2021 Tarih ve 292 sayı ile onaylanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da uygun görülmüş ve GLOBAL İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT TURİZM A.Ş. firması tarafından uygulamaya başlanmıştır.

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, OSB’ ye ait Elektrik Dağıtım Tesislerinin Mühendislik, Arıza-Bakım-Onarım hizmet alımı işini dışarıdan tedarik yöntemi ile sözleşmeye bağlamış ve firma 7/24 Karabük Organize Sanayi içerisinde görev yapmaktadır.

Bölgemizde kurulu olan OSOS sistemi ile;

Gerçek zamanlı anlık, saatlik, haftalık ve aylık veri izlemesi yapılabilmekte,

Faturalandırmaya esas veriler kaydedilmekte,

Bölgemizdeki tüm elektrik abonelerinin enerji durumları kontrol edilebilmekte,

Endüktif ve Kapasitif değerlerin takibi yapılıp, limit aşması durumunda sms ve mail atılarak bilgilendirme sağlanmakta,

OSOS verileri web sitemiz üzerinden her bir Firmaya özel kullanıcı adı ve şifre ile paylaşılmakta ve tüm Firmalarımız kendisine ait sayaç verilerini güncel olarak sistem üzerinden izleyebilmekte,

Geçmişe yönelik veri takip ve analiz imkânı bulunmaktadır.

 

Avni ÜNAL
Elektrik TEKNİKERİ

Telefon : 0370 412 76 79 - Dahili : (2)
E-Posta : elektrik@karorsan.org.tr