İMAR BİLGİLERİ

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT GÜNCEL BİLGİLER

            1995 Yılında Kurulan Karabük Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı İle Birlikte;

  • Toplam                                      : 339 Hektar
  • Toplam Sanayi Alanı                : 175 Hektar
  • Sanayi Alan Dışı                       : 164 Hektar (Yeşil Alan, Spor Alanı, Hizmet    Destek Alanı, Yollar, Ağaçlandırma, Yeşil Alanlar, Eğitim Alanları, Trafo Alanları)
  • Tahsis Edilen Sanayi Alanı       : 131 Hektar
  • Boş Sanayi Alanı                      :  44 Hektar
  • Toplam Sanayi Parseli              :  50 Adet
  • Tahsis Edilen Parsel Sayısı       :  41 Adet
  • Boş Parsel Sayısı                      :    9 Adet

   

     Tahsisi gerçekleştirilmiş 41 Adet Sanayi Parselinin, 30 adedi üzerinde çalışan 1750 personel ile üretime devam edilmektedir, 4 parselde inşaat çalışmaları, 3 Parselde projelendirme çalışmaları devam etmektedir, 4 parselde inşaatını tamamlayıp üretime geçmeyi bekleyen firmalardan oluşmaktadır.

     Ağırlıklı olarak, Demir Çelik, Mobilya, Tekstil Sektörlerinde üretimde bulunan firmalarımız yurt içi piyasanın yanı sıra 66 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.