İMAR BİLGİLERİ

1995 Yılında Kurulan Karabük Organize Sanayi Bölgesini oluşturan kurumların hisse oranları aşağıdaki şekildedir;

Karabük  İl  Özel  İdare                         % 30

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası         % 35

Karabük Belediye Başkanlığı                % 35

                                           Toplam       % 100

 

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı İle Birlikte Bilim Sanayii Ve Teknoloji Bakanlığının

 23.09.2020 Tarih 2420 Sayılı Onaylanan İmar Revizyon Planına Göre Mevcut Durum

 

Toplam                                          : 339 Hektar alana sahiptir.
Toplam Sanayi Alanı                     : 175 Hektardır.
Sanayi Alan Dışı                          : 164 Hektar Yeşil alan, Spor alanı, Hizmet destek alanı, Yollar, Ağaçlandırma, Yeşil alanlar, Eğitim alanları, Trafo alanları olarak ayrılmıştır.
Tahsis Edilen Sanayi Alanı           : 158 Hektardır.
Boş Sanayi Alanı                          :   17 Hektardır.
Toplam Parsel Sayımız                :   53 Adet
Tahsis Edilen Parsel Sayısı        :   50 Parsel
Boş Parsel  Sayısı                      :     3 Adet
49 parsel firmalara tahsis edilmiş olup bu parseller üzerinde,
29 firma faaliyette ( 31 parselde )
11 firma proje aşamasındadır.
  7 firma inşaat halindedir
 

SEKTÖRLER BAZINDA DAĞILIM VE İSTİHDAM

SEKTÖR

FİRMA SAYISI

İSTİHDAM

Gıda

 1

    15

Tekstil ve Konfeksiyon

2

  273

Orman Ürünleri ve Mobilya

 3

    84

Demir Çelik Sanayi

17

  998

Ort. Ayak bakım Ürünleri

 1

     88

Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Döküm Sanayi Sektörü

 3

     116

Geri Dönüşüm

 1

   151

Cam ve Yapı Malzemeleri

 2

     41

TOPLAM

30

1.766