*TAHSİS BİLGİLERİ

 

ARSA TAHSİS FİYATLARI

 • -Organize Sanayi Bölgemizde 2021 yılı için Parsel Fiyatımız 50,00 TL/m2 ' dir.
 • -Bakanlığımız Tarafından Bölgemize Sağlanan %60 Bedelsiz Arsa Teşviğimiz Bulunmaktadır.    
 • -Parsel Katkı Payı Bedeli 12,00 TL/m2'dir.
 • -2021 yılı Yönetim Aidatı Bedeli Aylık 0,049TL/m2'dir.

 

ARSA TAHSİS ŞARTLARI

     Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülerek Tahsis Sözleşmesi imzalanan Firmamızın;

 • -Bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yatırıma ait projelerini oluşturarak YAPI RUHSATINI alması,
 • -Oluşturacağı kapalı alanın Parsel büyüklüğünün %25 inden az olmaması,
 • -İki yıl içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayarak Üretime geçmesi gerekmektedir.

 

TAPUNUN VERİLMESİ

        Yatırımını tamamlayarak üretime geçen Firmalarımızdan;

 • - Tahsis bedelini defaten ödeyen,
 • - OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini veren,

        firmalarımızın tapuları OSB Uygulama Yönetmeliği 58. Maddesi çerçevesinde verilir.

Not: Teşvikten yararlanan firmalarımız Üretime geçtikten sonra 3 ay kesintisiz olacak şekilde aşağıdaki parsel büyüklüklerine göre çalıştıracakları personel sayısını sağlamak zorundadırlar.

 •     3.000 - 5.000 M2 arası parseller için en az 10 KİŞİ,
 •   5.000 - 10.000 M2 arası parseller için en az 20 KİŞİ,
 • 10.000 - 20.000 M2 arası parseller için en az 30 KİŞİ,
 •       20.000 M2'den büyük parseller için en az 50 KİŞİ,